Arnautova Nuriya

Education
Workplaces
  1. employee Chelybinsk State University , kafedra vostochnyh i romano-germanskih yazykov , prepodavatel' , Education level: Specialty Specialty: 41.03.01 Зарубежное регионоведение
Location
Chelyabinsk, Chelyabinsk, Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?